tř. Kosmonautů 1288, Olomouc

Náš tým

Odborné zázemí naší společnosti tvoří pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti asistované reprodukce a lidské neplodnosti s akademickým zázemím. Výsledky jejich práce jsou publikovány v českých i zahraničních odborných časopisech.

Sperma banka je umístěna v tkáňovém zařízení FERTIMED, s.r.o., kterým je také od roku 2020 provozována. Vedoucí lékařkou programu single women je paní profesorka MUDr. Ivana Oborná, Ph.D., která se léčbě neplodnosti věnuje více než 20 let a zároveň působí na akademické půdě Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od roku 1985. Primářem centra FERTIMED je pan MUDr. Milan Kafka.