Kateřinská 13, 779 00 Olomouc

Certifikace

Tkáňové zařízení SpermBank International s.r.o. je registrováno u Krajského úřadu v Olomouci a licencováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv v rozsahu „opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování, distribuce spermií pro použití mezi partnery a nepartnerské darování; skladování a distribuce testikulární a epididymální tkáně pro použití mezi partnery“.

Zařízení je držitelem platného povolení Ministerstva zdravotnictví ČR pro dovoz a vývoz buněk lidského původu - spermií.

Zařízení splňuje normy Evropské unie („Tissue Directives“) a požadavky stanovené českými právními předpisy.