Kateřinská 13, 779 00 Olomouc

Darování
spermatu

Darováním spermatu pomáháte
neplodným párům a ženám bez
partnera k vytouženému dítěti.

#

Kromě pomoci potřebným získáte díky darování komplexní informace o vlastní plodnosti, genetických predispozicích a případných pohlavních nemocích. Náklady spojené s darováním jsou kompenzovány až do výše 2 000 Kč za jedno darování.

Proč se stát dárcem

Darováním pomáháte neplodným párům a ženám bez partnera k vytouženému dítěti. Kromě pomoci potřebným získáte díky darování komplexní informace o vlastní plodnosti a genetických predispozicích, případných pohlavních nemocích a jiných závažných chorobách. Náklady spojené s darováním jsou kompenzovány až do výše 2 000 Kč za jedno darování.

#

Darování je v České republice anonymní, podléhá maximální diskrétnosti a veškerá komunikace mezi dárcem a pracovníky SpermBank International podléhá striktním bezpečnostním standardům.

Požadavky na dárce spermatu

Dárcem spermatu se mohou stát zdraví muži ve věku 18-38 let s minimálně středoškolským vzděláním a dobrým zdravotním stavem.

#

#Dárcem se nemůže stát muž, který:

 1. je starší 38 let
 2. nedosáhl středoškolského vzdělání s maturitou nebo výučního listu
 3. je adoptovaný - s výjimkou zájemců, u nichž je možné hodnověrně zjistit rodinnou anamnézu
 4. trpí dědičnými vadami (např. rozštěpy páteře, patra, rtu)
 5. trpí závažnými onemocněními (např. cukrovka, epilepsie, schizofrenie, astma, hemofilie)
 6. je závislý na omamných a psychotropních látkách či pravidelně užívající medikamenty
 7. je silný kuřák

Finanční kompenzace darování

Registrovaným dárcům náleží za každý odběr finanční náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených nákladů. Náklady na jedno darování jsou kompenzovány až do výše 2 000 Kč.

Podrobný popis mechanismu finanční kompenzace si můžete prohlédnout zde »

Jak se stát dárcem

# Prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonu

# # #

VSTUPNÍ POHOVOR

#

60 min

#

Pohovor

#

Vzorek spermatu

 1. Při vstupním vyšetření je dárce seznámen s podmínkami darování, poskytne vzorek spermatu (získaný masturbací) a podstoupí pohovor za účelem posouzení zdravotního stavu a rodinné anamnézy.
 2. Pokud je výsledek pohovoru pozitivní, tak dárce v odběrové místnosti odevzdá vzorek spermatu pro laboratorní otestování. Darování probíhá diskrétně ve speciální uzavřené místnosti.
 3. Celá návštěva trvá zhruba 60 minut.
# # #

DRUHÁ NÁVŠTEVA

#

30 min

#

Pohovor s genetikem

#

Vzorek krve a moči

 1. Pokud odevzdaný vzorek splňuje potřebná kritéria pro dárce spermatu, tak následuje zhruba 10 dní po vstupním pohovoru další návštěva, při které dárce absolvuje pohovor s genetikem a odevzdá vzorek krve a moči pro otestování především na pohlavně přenosné nemoci a genetické vady.
 2. Tato druhé sezení trvá celé zhruba 30 minut.
# # #

TŘETÍ NÁVŠTĚVA

#

Výsledky testů

#

Písemná dohoda

#

70 % částky

 1. Výsledky testů z krve a moči jsou k dispozici do 30 dnů od druhé návštěvy.
 2. Pokud má dárce tyto testy v pořádku, tak může dojít k uzavření písemné dohody o dárcovství (k náhledu a stažení zde) a již samotnému darování.
 3. Na této návštěvě již dárce dostává 70 % částky náležící mu jako kompenzace nákladů spojených s darováním.
# #

DALŠÍ NÁVŠTĚVY

#

8 dní mezi odběry

#

20 x možnost darování

#

70 % částky

 1. Dárce může následně darovat sperma opakovaně zhruba po 8 dnech a za každé darování dostane ihned po darování opět 70 % částky náležící mu jako kompenzace nákladů spojených s darováním.
 2. Odběry je možné opakovat až patnáctkrát.
#

POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA

#

Kontrolní odběry

#

30 % částky

 1. 180 dní po posledním darování jsou u dárce provedeny kontrolní odběry krve a je mu vyplaceno zbylých 30 % částky náležící mu jako kompenzace nákladů spojených s darováním za každé předchozí darování.
Nezávazná poptávka
Zvažujete možnost stát se dárcem? Nenašel jste všechny odpovědi na Vaše otázky týkající se darování?
Kontaktujte nás nezávazně skrze níže uvedený kontaktní formulář,
e-mailem na info@myspermbank.cz, nebo tel. 585 242 936

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním údajů dle těchto
Zásad o zpracování osobních údajů »