Uschování vlastního spermatu

Komu je tato služba určena?

Široké mužské populaci za účelem obecné prevence, dále zejména mužům vykonávajícím riziková povolání a mužům, kteří se potýkají se zdravotními problémy. 

V čem tato služba spočívá?

Kryokonzervace (uchování) spermií zvyšuje pravděpodobnost zachování otcovství i do budoucna. Zamrazené vzorky spermií, pokud jsou správně skladovány, mohou být využity k oplodnění po dobu až 20 let. 

Osoby, které se rozhodly pro kryokonzervaci vlastních spermií, musí podstoupit odběr vzorku krve a moči za účelem zákonem požadovaných laboratorních testů infekčních zánětů jater, pohlavních chorob a AIDS.

K odběru vzorků k zamrazení dochází masturbací v intimní místnosti v naší provozovně nebo, po předchozí domluvě, u Vás doma. Doma odebraný vzorek musí muž donést na pracoviště SBI do půl hodiny od odběru. K získání dostatečného množství spermií a zajištění vysoké pravděpodobnosti vzniku těhotenství je vhodné dle výsledku spermiogramu mražení opakovat.

Proč využít tuto službu?

  • Prevence. Riziková povolání, kde hrozí poškození pohlavního ústrojí, příp. trvalé znehodnocení kvality spermií. Mezi rizikové skupiny patří zejména příslušníci armády, hasičských a ozbrojených sborů, osoby pracující ve vysoce znečištěném, chemickém či radiačním prostředí.
  • Trvalé snižování mužské plodnosti - získání jistoty do budoucna. 
  • Zdravotní problémy. Spousta lidí si neuvědomuje, že civilizační i jiné choroby (vysoký krevní tlak, cukrovka, kouření, obezita), včetně jejich následné léčby, mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu mužských spermií. Také např. chemoterapie a ozařování mohou trvale snížit nebo zcela znemožnit Vaši schopnost zplodit dítě.

Cena uschování spermií

Základní cena za povinná vyšetření a zpracování ejakulátu pro autokryokonzeravci je 2 710,- Kč. Poplatek za uložení je 1 200,- Kč na rok, v případě uložení na delší dobu se roční poplatek snižuje. Podrobnější informace naleznete v ceníku autokryokonzervace.

Jak mám dále postupovat?

Kontaktujte nás.

Informace pro zdravotnická zařízení