Rezervace dárcovského spermatu

Komu je tato služba určena?

Neplodným párům a ženám bez partnera, kteří plánují opakované oplodnění spermatem téhož dárce. 

Podrobnější informace o podmínkách použití dárcovského spermatu naleznete v sekci Nabídka spermatu.

V čem tato služba spočívá?

Vhodného dárce si vyberete na základě Vámi požadovaných parametrů z našeho Katalogu dárců. Provedete dlouhodobou rezervaci (tj. na dobu jednoho roku, dvou a více let) Vámi požadovaného vzorku. Z dlouhodobé zkušenosti doporučujeme rezervaci vždy alespoň 3 - 6 dávek pro každé jednotlivé plánované početí, podle plánované techniky oplození. 

Vzorkem semene vybraného dárce může být následně provedeno oplodnění ve Vámi zvoleném zdravotnickém zařízení (inseminací nebo jinými metodami asistované reprodukce), má-li souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR dle § 27f odst. 2 zákona č. 20/1996 Sb.

Uplynutí rezervační lhůty

Před uplynutím rezervační lhůty je nezbytné rezervované vzorky odebrat anebo rezervační lhůtu opět prodloužit, jinak budou vzorky  uvolněny do nabídky.

Zrušení dlouhodobé rezervace.

Společnost SpermBank International s.r.o. si vyhrazuje možnost dlouhodobou rezervaci vybraných vzorků ze závažných důvodů zrušit (zejm. pokud v souladu s právními předpisy či vnitřními předpisy ohledně kvality vzorků bude třeba s těmito naložit jiným způsobem). Cena služby (zaplacené prostředky) bude klientovi vrácena. O zrušení dlouhodobé rezervace a jejích důvodech budete písemně informováni. 

Proč využít tuto službu?

  • Každý dárce spermatu má omezený počet uskladněných vzorků. 
    Plánujete-li opakované oplodnění, doporučujeme jej provést spermatem téhož dárce. 
  • Vysoké standardy postupů kryokonzervace dárcovských vzorků.
  • Vzorky darovaného spermatu jsou uloženy v kapalném dusíku v tzv. Dewarových nádobách a jsou nepřetržitě monitorovány. Vzorky spermatu mohou být v ideálních podmínkách zachovány až po dobu cca 20 let (nejsou však vyloučeny případy úspěšného oplodnění dárcovským spermatem použitým i po delší době zamražení). Zařízení laboratoře, metody manipulace a skladování vzorků darovaného spermatu odpovídají požadavkům právních předpisů EU i České republiky a byly schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Jak mám dále postupovat?

1. Vyberte si vhodného dárce z našeho Katalogu dárců.

2. Následně nás prosím kontaktujte emailem nebo kontaktním formulářem za účelem dohodnutí podrobností a provedení rezervace.

3. Základní cena rezervace za jednu dávku je 500,- Kč na rok. Cena rezervace vyššího počtu dávek na delší období je řešena individuálně. Prodejní cena rezervovaných dávek se může v průběhu trvání rezervace do okamžiku jejich zakoupení změnit!

Informace pro zdravotnická zařízení