Darování spermatu

Proč se stát dárcem?

 • darujete život
 • získáte komplexní informace o vlastní plodnosti a genetických predispozicích
 • pravidelná vyšetření na přítomnost pohlavních nemocí a jiných závažných chorob
 • individuální přístup, anonymita a diskrétnost

Požadavky na dárce spermatu

Dárcem spermatu se mohou stát zdraví muži ve věku 18-38* let s minimálně středoškolským vzděláním ochotní k dlouhodobé spolupráci při anonymním darování spermatu (* legislativa České republiky umožňuje darování spermatu mužům mladším 40 let).

K minimalizaci rizika přenosu infekcí na ženy oplodněné dárcovským spermatem, genetických onemocnění či vzniku deformací u dětí takto počatých, společnost SBI nepřijímá zájemce o darování spermatu:

 • starší 38 let (až na výjimky)
 • bez středoškolského (odborného) vzdělání s maturitou nebo výučním listem 
 • adoptované, s výjimkou zájemců, u nichž je možné hodnověrně zjistit rodinnou anamnézu
 • trpící dědičnými vadami (např. rozštěpy páteře, patra, rtu)
 • trpící závažnými onemocněními (např. cukrovka, epilepsie, schizofrenie, astma, hemofilie)
 • závislé na omamných a psychotropních látkách či pravidelně užívající medikamenty
 • silné kuřáky
 • promiskuitní jedince

Zásady darování spermatu

 1. Svobodná vůle. Rozhodnutí o darování spermií za účelem umělého oplodnění je svobodným rozhodnutím každého zájemce o darování.
 2. Anonymita. Darování spermií v České republice je anonymní, identifikační údaje dárce jsou vedeny pod kódovým označením a přísně důvěrné.
 3. Diskrétnost. Prostory naší společnosti i veškerá elektronická komunikace podléhají přísným bezpečnostním standardům. Umístěním spermobanky do centra města, do budovy se zdravotnickou problematikou, je zajištěna vysoká diskrétnost a anonymita. Dárcovství spermatu je velmi osobní záležitostí, proto respektujeme Vaše soukromí.
 4. Kvalita. Abyste se mohli stát dárcem je nutný Váš dobrý zdravotní i psychický stav. Před darováním doporučujeme alespoň 3 -5 denní pohlavní abstinenci.
 5. Dlouhodobý vztah. Dárcovství spermatu je založeno na vzájemné důvěře a spolehlivosti dárců. S dárci je uzavírána smlouva o  spolupráci při darování spermatu.

Finanční náhrada

Registrovaným dárcům náleží za každý odběr finanční náhrada účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených nákladů.

Věnujte prosím pozornost podrobným informacím o výši a způsobu vyplácení finančních náhrad za darování spermatu a vzorové smlouvě o darování spermií.

Jak se stát dárcem?

Každý způsobilý zájemce o darování spermatu musí podstoupit vstupní vyšetření vzorku spermatu a individuální pohovor s lékařem. Vybraní zájemci dále podstoupí vyšetření krve a moči. Účelem vyšetření a vstupního pohovoru je minimalizace rizik pro ženy oplodněné dárcovským spermatem a děti takto počaté (sexuálně přenosné choroby, genetická či jiná závažná onemocnění).

o výsledcích laboratorních testů jsou zájemci o darování informováni smluvenou formou komunikace.

Zájemcům, kteří úspěšně absolvovali potřebná vyšetření a uzavřeli se společností SBI smlouvu o darování spermií, bude přidělen registrační kód dárce.

 

    

Objednání se

za pár dní

1. návštěva

Při vstupním vyšetření budete seznámeni s podmínkami darování, poskytnete vzorek spermatu a podstoupíte pohovor za účelem posouzení zdravotního stavu a rodinné anamnézy. 

 • pohovor
 • testovací odběr
 • 60 min
 • bez odměny

za ~10 dní

2. návštěva

Vybraným zájemcům bude odebrán vzorek krve a moči za účelem laboratorní analýzy (chlamydie, genetické testy, stanovení krevní skupiny, testy k vyloučení infekčních onemocnění jater, HIV, syfilis, případně další onemocnění). 

 • genetický pohovor
 • odběr krve a moči
 • 30 min
 • bez odměny

za ~30 dní

3. návštěva

 • uzavření dohody o dárcovství
 • odběr
 • 30 min
 • 70 % odměny za odběr

každých ~8 dní

4. – N. návštěva

 • odběr krve a moči
 • odběr
 • 30 min
 • 70% odměny za odběr

za 180 dní

Poslední návštěva

 • vyšetření krve
 • 30 min
 • 30% odměny za 3. až N. návštěvu

Jak probíhá darování?

Zájemci o darování a registrovaní dárci se k darování spermií (resp. vstupnímu vyšetření) objednají e-mailem nebo telefonicky.

Upozorňujeme, že při každé návštěvě jsou zájemci o darování a registrovaní dárci povinni předložit platný identifikační doklad, tj. občanský průkaz nebo pas. K prokázání dosaženého vzdělání jsou zájemci o darování a registrovaní dárci po domluvě povinni předložit k nahlédnutí maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom, popř. studijní index či žákovskou knížku.

Sperma je získáváno masturbací v diskrétní oddělené místnosti vybavené počítačem se širokoúhlou obrazovkou. K dispozici je soubor videí nebo erotické časopisy.

Registrovaní dárci jsou povinni podrobit se opakovaným kontrolním odběrům krve a moči.

 

Děkujeme, že jste věnoval čas prostudování shora uvedených informací a pokynů. Pro poskytnutí bližších informací o darování spermatu a pro sjednání schůzky nás prosím kontaktujte.

Informace pro zdravotnická zařízení