Certifikace

Tkáňové zařízení SpermBank International s.r.o. je registrováno u Krajského úřadu v Olomouci a licencováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv v rozsahu „opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování, distribuce spermií pro použití mezi partnery a nepartnerské darování; skladování a distribuce testikulární a epididymální tkáně pro použití mezi partnery“.

Jsme držiteli platného povolení Ministerstva zdravotnictví ČR pro dovoz a vývoz buněk lidského původu - spermií.

Splňujeme normy Evropské unie („Tissue Directives“) a požadavky stanovené českými právními předpisy.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Informace pro zdravotnická zařízení