Certifikace

Tkáňové zařízení SpermBank International s.r.o. je registrováno u Krajského úřadu v Olomouci a licencováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv v rozsahu „opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování, distribuce spermií pro použití mezi partnery a nepartnerské darování; skladování a distribuce testikulární a epididymální tkáně pro použití mezi partnery“.

Jsme držiteli platného povolení Ministerstva zdravotnictví ČR pro dovoz a vývoz buněk lidského původu - spermií.

Splňujeme normy Evropské unie („Tissue Directives“) a požadavky stanovené českými právními předpisy.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Informace pro zdravotnická zařízení